Kontakt

an image
Ing. Roman Malý
Kostelní 161/3, Jeseník
Email: plyn-revize@email.cz

Tel.: +420 603 886 808

Legislativa

Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. je každá organizace provozující vyhrazená zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné kontroly a revize těchto zařízení. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.
Pro provádění revizí a kontrol je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram, a to: revize v tříletých cyklech a kontroly odběrných plynových zařízení jednou za rok.
Doporučení! Při dodržování výše uvedených předpisů jsou provozovaná zařízení udržovaná v bezpečném stavu a spolehlivém provozu a zároveň se předchází vysokým finančním nákladům za případné větší opravy.

Vyhlášky:

Vyhláška č. 85/1978 Sb.(pdf)

Vyhláška č. 21/1979 Sb. (pdf)

Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí (pdf)

Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí (pdf)